Pozvánka na Valnou hromadu Atletiky Zábřeh

Pozvánka na Valnou hromadu Atletiky Zábřeh, z. s.

termín konání: 31. března 2022 (čtvrtek), od 16:30 hod.

V souladu s článkem IX., odst. 2 a odst. 3 a článkem XIII., odst. 2 platných stanov spolku Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z. s. svolává Valnou hromadu Atletiky Zábřeh, z. s. na čtvrtek 31. března 2022, od 16:30 hod.

Místo konání – klubovna městského stadionu, ul. Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh

Program Valné hromady Atletiky Zábřeh, z. s.:

 1. Zahájení, uvítání, listina přítomných
 2. Volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Ověření usnášeníschopnosti
 4. Schválení programu Valné hromady AZ
 5. Zpráva o stavu členské základy
 6. Zpráva o hospodaření spolku, účetní uzávěrka za rok 2021
 7. Návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Zpráva o činnosti spolku, výroční zpráva za rok 2021
 9. Plán činnosti na rok 2022
 10. Různé
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

Podle článku IX., odst. 1 platných stanov spolku je valná hromada složena ze všech členů spolku, kteří v den konání valné hromady dovršili 18 let. Vzhledem k tomu, že termín zaplacení členských příspěvků pro rok 2022 byl stanoven na 28. 3. 2022, je třeba, aby všichni stávající členové i noví členové, kteří budou do spolku vstupovat před konáním valné hromady, zaplatili do uvedeného termínu členský příspěvek. Valné hromady se budou moci zúčastnit všichni členové spolku starší 18 let s platným členstvím, tj. se zaplaceným členským příspěvkem do 28. 3. 2022.

Za Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z. s.:

V Rájci, 20. února 2022, Josef Zika, předseda

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply