Pokyny k placení členských příspěvků na rok 2018

Pokyny pro placení členských příspěvků na rok 2018:

 • členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 22. 2. 2018 (datum připsání na účet)
 • forma placení – převodem na účet Atletiky Zábřeh, č. ú.: 2400956684/2010 (FIO banka)
 • při platbě převodem zásadně uvádějte do poznámky účel, jméno a příjmení osoby-člena a rok narození, za kterého je členský příspěvek zaplacen (nutné kvůli jednoznačné identifikaci platby) – např.: „členský příspěvek atletika – Vilemína Vytrvalá, 2005“
 • za každého člena spolku je třeba zaplatit jedinečným příkazem, neplaťte v jednom příkazu za více osob-členů
 • pokud stávající člen nezaplatí do uvedeného data, bude se postupovat v rámci schválených stanov – viz články IV. až VI. stanov spolku
 • noví členové, kteří budou podávat přihlášky v průběhu roku 2018, musí zaplatit příspěvek v nejbližším možném termínu dle pokynů trenéra nebo jiného funkcionáře
 • výše členských příspěvků pro rok 2018 byla schválena na Valné hromadě Atletiky Zábřeh, z. s. dne 7. 12. 2017, a to:
  • 300 Kč ročně pro členy do 18 let (ročník narození 2000 a mladší)
  • 500 Kč ročně pro členy nad 18 let (ročník narození 1999 a starší)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply