Členství a přihláška

PŘIHLÁŠKA do Atletiky Zábřeh, z. s. ke stažení: PDF, DOC

Pokyny pro placení členského příspěvku: ZDE

Pokyny pro vyplnění přihlášky do Atletiky Zábřeh, z. s.

Přihlášku vyplňujte čitelně, pokud možno tiskacím písmem.

Přihláška je hlavním zdrojem informací při klubové a sportovní administraci a při kontaktování členů a jejich zákonných zástupců.

Přihláška se podává jen jednou při vstupu do spolku, není ji třeba znovu podávat každoročně.

Přihláška se podává do Atletiky Zábřeh, z. s. (zapsaný spolek), nikoliv do atletické přípravky nebo školky (přípravka je součástí spolku a nemá vlastní právní entitu.).

Originál přihlášky přijímá předseda spolku, je možné ji předat prostřednictvím jiných členů spolku (trenérů, členů výkonného výboru).

Současně s podáním přihlášky člen souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku a následným schválením přijetí člena výkonným výborem.

V kolonce „obec“ vyplňujte název obce, nikoli pošty. (Pokud má vaše obec – např. Rájec nebo Rovensko – PSČ 789 01, do kolonky obec napište Rájec nebo Rovensko, nikoli Zábřeh.)

Pokud vaše obec nemá názvy ulic, není třeba kolonku „ulice“ vyplňovat. Podobně to platí i pro kolonku „č. or.“ (číslo orientační).

V případě kontaktů (mobil, e-mail) u členů mladších 15 let je povinné vyplnit mobil, e-mail a jméno zákonného zástupce (pravá strana), kontakty vlevo jsou v tomto případě nepovinné, ale žádoucí. Kontakty na zákonné zástupce je vhodné vyplnit i u členů 15–18 let.

Současně s přihláškou je vhodné odevzdat i potvrzení o prohlídce dítěte u lékaře.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte předsedu spolku – Mgr. Josef Zika, mobil: 731 709 288, e-mail: zika71@gmail.com

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat